A szerző

A könyv írója az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatója, pályadöntés- kutató, munka- és pályatanácsadó szakpszichológus.

Szakterülete a pályatanácsadás ifjúsági és fogyatékosügyi vonat­kozásainak elem­zése, valamint az életpálya-tanácsadási prog­­ramok hatás­vizsgálata. Tevékenységei során közreműködött a hazai élet­pálya-tanács­adási információs rendszer fejlesztésében, valamint betekintést nyert a nemzetközi pályatanácsadási rendszerekbe.
Az Életpálya-tanács­adás folyóirat főszerkesztőjeként a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok és kutatások legfontosabb fej­leményei­ről nyújtott tájékoztatást.

Jelenleg is részt vesz különböző életpálya-tanácsadási szolgáltatások szakmai koncepcióinak megalapozásában és a fejlesztések koordinációjában, hatásuk vizsgálatában. Tíz éve dolgozik diákokkal, szülőkkel és pedagógusokkal.