Ajánlások

„A szerző a pályalélektan legkorszerűbb nemzetközi eredményeit figyelembe véve dolgozta ki a fiatalok pályadöntését segítő koncepcióját, amely hiánypótló jelentőségű.
A könyv kiemelkedő újszerűsége és értéke a sajátos nevelési igényű, fogyatékos tanulók problémáinak bemutatása.
A szerző kutatási eredményeire támaszkodva ismerteti az SNI-csoporthoz és a többségi tanulók köréhez tartozó fiatalok pályadöntéssel kapcsolatos vizsgálatának eredményeit.”    Ritoók Magda

„…Hallgatóim verték bele az orromat abba, hogy valójában nem is elsősorban az előadásaimmal, hanem az életpályámmal demonstrálom mindezt. Ezért érdekelt, hogy mit mondott volna fiatalkori énemnek Török Réka könyve. Meg kellett állapítanom, hogy nagyon jól jött volna: sokkal kevesebb vívódással és konfliktussal csináltam volna nagyjából ugyanazt, mint amit csináltam. Ezért ajánlom jó lélekkel Török Réka könyvét a pályadöntések sora előtt álló  fiataloknak, szüleiknek, tanáraiknak, és persze leginkább a profi pályatanácsadó szakembereknek.”               Mérő László