Ajánlások

„A szerző a pályalélektan legkorszerűbb nemzetközi eredményeit figyelembe véve dolgozta ki a fiatalok pályadöntését segítő koncepcióját, amely hiánypótló jelentőségű. A könyv kiemelkedő újszerűsége és értéke a sajátos nevelési igényű, fogyatékos tanulók problémáinak bemutatása. A szerző kutatási eredményeire támaszkodva ismerteti az SNI-csoporthoz és a többségi tanulók köréhez tartozó fiatalok pályadöntéssel kapcsolatos vizsgálatának eredményeit.”    Ritoók Magda…

A szerző

A könyv írója az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatója, pályadöntés- kutató, munka- és pályatanácsadó szakpszichológus. Szakterülete a pályatanácsadás ifjúsági és fogyatékosügyi vonat­kozásainak elem­zése, valamint az életpálya-tanácsadási prog­­ramok hatás­vizsgálata. Tevékenységei során közreműködött a hazai élet­pálya-tanács­adási információs rendszer fejlesztésében, valamint betekintést nyert a nemzetközi pályatanácsadási rendszerekbe. Az Életpálya-tanács­adás folyóirat főszerkesztőjeként a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok…